LNG Esports   Bilibili Gaming Bilibili Gaming
4 4
Kills
17 17
11 Assists 49

Player statistics

Name (LNG Esports) LevelK/D/AMinions
Ding-Yang Liao 11 1/4/1 35
Guang Yu Wang 14 2/4/1 300
Yu-Long Xiong 13 0/2/3 189
Xuan Jun Li //
Cheng-Lun Chen 14 1/5/2 180
Yi-Tang Huang 14 0/2/4 239
Name (Bilibili Gaming) LevelK/D/AMinions
Wang Shu-Kai 16 7/1/5 335
Guo-Hao Zeng 14 3/1/12 160
Li Qian-Xi 12 1/1/9 32
Hwang Seong-hoon 16 1/0/14 215
Chun-Lan Chu 16 5/1/9 245
LNG Esports   Bilibili Gaming Bilibili Gaming
4 4
Kills
10 10
8 Assists 29

Player statistics

Name (LNG Esports) LevelK/D/AMinions
Ding-Yang Liao 11 0/3/3 32
Guang Yu Wang 16 2/1/0 346
Yu-Long Xiong 14 1/2/2 169
Xuan Jun Li 17 1/2/1 301
Cheng-Lun Chen //
Yi-Tang Huang 15 0/2/2 274
Name (Bilibili Gaming) LevelK/D/AMinions
Wang Shu-Kai 17 3/0/6 350
Guo-Hao Zeng 15 2/1/8 199
Li Qian-Xi 13 1/1/6 35
Hwang Seong-hoon 16 2/2/5 221
Chun-Lan Chu 16 2/0/4 277

Pts

1 2 3 T 5 6 7
0k 4 7 3 1 0 0
0k 10 7 2 1 1 2

Events

 • Map 1 - 00:04:02 - 1st Blood - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:04:02 - 1st Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:06:56 - 1st Dragon (Ocean) - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:08:34 - 1st Rift Herald Slain - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:09:09 - 1st Tower - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:11:19 - 2nd Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:11:31 - 3rd Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:11:43 - 4th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:12:42 - 2nd Dragon (Infernal) - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:13:23 - 2nd Tower - LNG Esports
 • Map 1 - 00:14:58 - 5th Kill - LNG Esports
 • Map 1 - 00:15:41 - 2nd Rift Herald Slain - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:17:02 - 3rd Tower - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:17:24 - Race to 5 Kills - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:17:24 - 6th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:17:50 - 4th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:18:01 - 5th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:18:19 - 3rd Dragon (Cloud) - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:20:09 - 7th Kill - LNG Esports
 • Map 1 - 00:22:49 - 8th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:22:55 - 9th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:23:30 - 4th Dragon (Cloud) - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:24:20 - 10th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:24:40 - 6th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:25:58 - 11th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:26:00 - Race to 10 Kills - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:26:00 - 12th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:26:03 - 13th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:26:06 - 14th Kill - LNG Esports
 • Map 1 - 00:26:08 - 15th Kill - LNG Esports
 • Map 1 - 00:26:09 - 16th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:26:13 - 17th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:27:03 - 1st Baron - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:28:39 - 7th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:28:43 - 8th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:28:56 - 1st Inhibitor - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:29:26 - 18th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:29:28 - Race to 15 Kills - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:29:28 - 19th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:29:33 - 20th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:29:39 - 9th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:29:43 - 21st Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:29:51 - 10th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:29:53 - 11th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 1 - Winner - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:04:30 - 1st Blood - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:04:30 - 1st Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:06:24 - 1st Dragon (Infernal) - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:06:31 - 2nd Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:06:46 - 3rd Kill - LNG Esports
 • Map 2 - 00:08:08 - 4th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:08:44 - 1st Rift Herald Slain - LNG Esports
 • Map 2 - 00:11:43 - 2nd Dragon (Cloud) - LNG Esports
 • Map 2 - 00:11:50 - 5th Kill - LNG Esports
 • Map 2 - 00:11:56 - 1st Tower - LNG Esports
 • Map 2 - 00:15:32 - 2nd Tower - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:15:38 - 3rd Tower - LNG Esports
 • Map 2 - 00:15:43 - 2nd Rift Herald Slain - LNG Esports
 • Map 2 - 00:17:48 - 3rd Dragon (Mountain) - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:17:52 - 6th Kill - LNG Esports
 • Map 2 - 00:18:14 - 4th Tower - LNG Esports
 • Map 2 - 00:20:00 - 5th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:20:03 - 6th Tower - LNG Esports
 • Map 2 - 00:20:05 - 7th Tower - LNG Esports
 • Map 2 - 00:21:42 - 7th Kill - LNG Esports
 • Map 2 - 00:22:14 - 1st Baron - LNG Esports
 • Map 2 - 00:22:32 - 8th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:23:24 - 4th Dragon (Mountain) - LNG Esports
 • Map 2 - 00:25:35 - 9th Tower - LNG Esports
 • Map 2 - 00:28:32 - 5th Dragon (Mountain) - LNG Esports
 • Map 2 - 00:28:39 - 10th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:29:17 - 11th Tower - LNG Esports
 • Map 2 - 00:31:44 - 8th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:31:54 - Race to 5 Kills - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:31:54 - 9th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:32:18 - 2nd Baron - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:33:36 - 10th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:33:43 - 11th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:33:47 - 12th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:33:52 - 13th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:33:55 - Race to 10 Kills - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:33:55 - 14th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:34:17 - 12th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:34:18 - 1st Inhibitor - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:34:21 - 13th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:34:21 - 14th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 2 - Winner - Bilibili Gaming

Extra

 • Best of Sets: 3