Pts

1 2 3 4
Yuriy Kolesnik 8 11 8 9
Serhii Kaminskyi 11 9 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Serhii Kaminskyi
 • Game 1 Race to 5 - Serhii Kaminskyi
 • Game 1 Race to 7 - Yurii Kolesnyk
 • Game 1 Race to 9 - Serhii Kaminskyi
 • Game 1 - Serhii Kaminskyi won 8-11
 • Score After Game 1 - 8-11
 • Game 2 Race to 3 - Yurii Kolesnyk
 • Game 2 Race to 5 - Yurii Kolesnyk
 • Game 2 Race to 7 - Yurii Kolesnyk
 • Game 2 Race to 9 - Yurii Kolesnyk
 • Game 2 - Yurii Kolesnyk won 11-9
 • Score After Game 2 - 11-9
 • Game 3 Race to 3 - Yurii Kolesnyk
 • Game 3 Race to 5 - Yurii Kolesnyk
 • Game 3 Race to 7 - Yurii Kolesnyk
 • Game 3 Race to 9 - Serhii Kaminskyi
 • Game 3 - Serhii Kaminskyi won 8-11
 • Score After Game 3 - 8-11
 • Game 4 Race to 3 - Yurii Kolesnyk
 • Game 4 Race to 5 - Yurii Kolesnyk
 • Game 4 Race to 7 - Serhii Kaminskyi
 • Game 4 Race to 9 - Serhii Kaminskyi
 • Game 4 - Serhii Kaminskyi won 9-11
 • Score After Game 4 - 9-11