Pts

1 2 3 4 5
Vadym Grushko 5 9 11 14 3
Valentin Zaychenko 11 11 9 12 11