Pts

1 2 3 4 5
Levko Kuzyo 11 6 11 10 10
Valentin Zaychenko 4 11 9 12 12