Pts

1 2 3
Diana Rafikova 4 7 6
Viktoriya Zaytseva 11 11 11