Pts

1 2 3 4 5
Olha Yehorova 9 11 8 11 6
Hanna Helshtein 11 7 11 7 11