Pts

1 2 3 4
Ilya Kutniy 9 11 11 11
Anton Riabukhin 11 5 5 7