Pts

1 2 3
Viktoriya Zaytseva 11 11 11
Diana Rafikova 5 2 1