Pts

1 2 3
Oleg Lytvynenko 11 13 11
Artem Borysov 6 11 9