Pts

1 2 3
Oleg Stasevskyi 11 11 14
Dmitriy Derevinskiy 9 6 12