Pts

1 2 3 4 5
Anton Kulakov 11 4 8 11 8
Ilya Korogodsky 9 11 11 3 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Ilya Korogodskii
 • Game 1 Race to 5 - Ilya Korogodskii
 • Game 1 Race to 7 - Ilya Korogodskii
 • Game 1 Race to 9 - Ilya Korogodskii
 • Game 1 - Anton Kulakov won 11-9
 • Score After Game 1 - 11-9
 • Game 2 Race to 3 - Ilya Korogodskii
 • Game 2 Race to 5 - Ilya Korogodskii
 • Game 2 Race to 7 - Ilya Korogodskii
 • Game 2 Race to 9 - Ilya Korogodskii
 • Game 1 - Anton Kulakov won 11-9
 • Score After Game 2 - 4-11
 • Game 3 Race to 3 - Anton Kulakov
 • Game 3 Race to 5 - Anton Kulakov
 • Game 3 Race to 7 - Ilya Korogodskii
 • Game 3 Race to 9 - Ilya Korogodskii
 • Game 2 - Ilya Korogodskii won 4-11
 • Score After Game 3 - 8-11
 • Game 4 Race to 3 - Anton Kulakov
 • Game 4 Race to 5 - Anton Kulakov
 • Game 4 Race to 7 - Anton Kulakov
 • Game 4 Race to 9 - Anton Kulakov
 • Game 3 - Ilya Korogodskii won 8-11
 • Score After Game 4 - 11-3
 • Game 5 Race to 3 - Ilya Korogodskii
 • Game 5 Race to 5 - Ilya Korogodskii
 • Game 5 Race to 7 - Ilya Korogodskii
 • Game 5 Race to 9 - Ilya Korogodskii