Pts

1 2 3 4 5
Sergey Filatov 12 3 11 11 11
Mykola Lytvynenko 14 11 6 9 9

Events

 • Game 1 Race to 3 - Sergey Filatov
 • Game 1 Race to 5 - Sergey Filatov
 • Game 1 Race to 7 - Sergey Filatov
 • Game 1 Race to 9 - Sergey Filatov
 • Game 1 - Mykola Lytvynenko won 12-14
 • Score After Game 1 - 12-14
 • Game 2 Race to 3 - Mykola Lytvynenko
 • Game 2 Race to 5 - Mykola Lytvynenko
 • Game 2 Race to 7 - Mykola Lytvynenko
 • Game 2 Race to 9 - Mykola Lytvynenko
 • Game 1 - Mykola Lytvynenko won 12-14
 • Score After Game 2 - 3-11
 • Game 3 Race to 3 - Sergey Filatov
 • Game 3 Race to 5 - Sergey Filatov
 • Game 3 Race to 7 - Sergey Filatov
 • Game 3 Race to 9 - Sergey Filatov
 • Game 2 - Mykola Lytvynenko won 3-11
 • Score After Game 3 - 11-6
 • Game 4 Race to 3 - Mykola Lytvynenko
 • Game 4 Race to 5 - Mykola Lytvynenko
 • Game 4 Race to 7 - Mykola Lytvynenko
 • Game 4 Race to 9 - Mykola Lytvynenko
 • Game 3 - Sergey Filatov won 11-6
 • Score After Game 4 - 11-9
 • Game 5 Race to 3 - Sergey Filatov
 • Game 5 Race to 5 - Sergey Filatov
 • Game 5 Race to 7 - Sergey Filatov
 • Game 5 Race to 9 - Sergey Filatov
 • Game 5 - Sergey Filatov won 11-9
 • Score After Game 5 - 11-9