Pts

1 2 3 4 5
Ivan Fashchevskyi 6 10 11 11 3
Kyrylo Yehorov 11 12 2 9 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Ivan Fashchevskyi
 • Game 1 Race to 5 - Kyrylo Yehorov
 • Game 1 Race to 7 - Kyrylo Yehorov
 • Game 1 Race to 9 - Kyrylo Yehorov
 • Score After Game 1 - 6-11
 • Game 1 - Kyrylo Yehorov won 6-11
 • Game 2 Race to 3 - Ivan Fashchevskyi
 • Game 2 Race to 5 - Ivan Fashchevskyi
 • Game 2 Race to 7 - Kyrylo Yehorov
 • Game 2 Race to 9 - Ivan Fashchevskyi
 • Score After Game 2 - 10-12
 • Game 1 - Kyrylo Yehorov won 6-11
 • Game 3 Race to 3 - Ivan Fashchevskyi
 • Game 3 Race to 5 - Ivan Fashchevskyi
 • Game 3 Race to 7 - Ivan Fashchevskyi
 • Game 3 Race to 9 - Ivan Fashchevskyi
 • Score After Game 3 - 11-2
 • Game 2 - Kyrylo Yehorov won 10-12
 • Game 4 Race to 3 - Ivan Fashchevskyi
 • Game 4 Race to 5 - Kyrylo Yehorov
 • Game 4 Race to 7 - Kyrylo Yehorov
 • Game 4 Race to 9 - Kyrylo Yehorov
 • Score After Game 4 - 11-9
 • Game 3 - Ivan Fashchevskyi won 11-2
 • Game 5 Race to 3 - Kyrylo Yehorov
 • Game 5 Race to 5 - Kyrylo Yehorov
 • Game 5 Race to 7 - Kyrylo Yehorov
 • Game 5 Race to 9 - Kyrylo Yehorov
 • Score After Game 5 - 3-11
 • Game 5 - Kyrylo Yehorov won 3-11