Pts

1 2 3 4 5
Volodymyr Pakhomovskyi 11 11 8 11 11
Igor Gatsenko 4 7 11 13 7

Events

 • Game 1 Race to 3 - Igor Gatsenko
 • Game 1 Race to 5 - Volodymyr Pakhomovskyi
 • Game 1 Race to 7 - Volodymyr Pakhomovskyi
 • Game 1 Race to 9 - Volodymyr Pakhomovskyi
 • Score After Game 1 - 11-4
 • Game 1 - Volodymyr Pakhomovskyi won 11-4
 • Game 2 Race to 3 - Igor Gatsenko
 • Game 2 Race to 5 - Igor Gatsenko
 • Game 2 Race to 7 - Volodymyr Pakhomovskyi
 • Game 2 Race to 9 - Volodymyr Pakhomovskyi
 • Score After Game 2 - 11-7
 • Game 1 - Volodymyr Pakhomovskyi won 11-4
 • Game 3 Race to 3 - Igor Gatsenko
 • Game 3 Race to 5 - Volodymyr Pakhomovskyi
 • Game 3 Race to 7 - Igor Gatsenko
 • Game 3 Race to 9 - Igor Gatsenko
 • Score After Game 3 - 8-11
 • Game 2 - Volodymyr Pakhomovskyi won 11-7
 • Game 4 Race to 3 - Igor Gatsenko
 • Game 4 Race to 5 - Igor Gatsenko
 • Game 4 Race to 7 - Volodymyr Pakhomovskyi
 • Game 4 Race to 9 - Volodymyr Pakhomovskyi
 • Score After Game 4 - 11-13
 • Game 3 - Igor Gatsenko won 8-11
 • Game 5 Race to 3 - Volodymyr Pakhomovskyi
 • Game 5 Race to 5 - Volodymyr Pakhomovskyi
 • Game 5 Race to 7 - Volodymyr Pakhomovskyi
 • Game 5 Race to 9 - Volodymyr Pakhomovskyi
 • Score After Game 5 - 11-7
 • Game 5 - Volodymyr Pakhomovskyi won 11-7