Pts

1 2 3 4
Oleksandr Leonenko 4 11 5 7
Dmitriy Zaporozhets 11 8 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Dmitriy Zaporozhets
 • Game 1 Race to 5 - Dmitriy Zaporozhets
 • Game 1 Race to 7 - Dmitriy Zaporozhets
 • Game 1 Race to 9 - Dmitriy Zaporozhets
 • Score After Game 1 - 4-11
 • Game 1 - Dmitriy Zaporozhets won 4-11
 • Game 2 Race to 3 - Dmitriy Zaporozhets
 • Game 2 Race to 5 - Oleksandr Leonenko
 • Game 2 Race to 7 - Oleksandr Leonenko
 • Game 2 Race to 9 - Oleksandr Leonenko
 • Score After Game 2 - 11-8
 • Game 1 - Dmitriy Zaporozhets won 4-11
 • Game 3 Race to 3 - Dmitriy Zaporozhets
 • Game 3 Race to 5 - Dmitriy Zaporozhets
 • Game 3 Race to 7 - Dmitriy Zaporozhets
 • Game 3 Race to 9 - Dmitriy Zaporozhets
 • Score After Game 3 - 5-11
 • Game 2 - Oleksandr Leonenko won 11-8
 • Game 4 Race to 3 - Dmitriy Zaporozhets
 • Game 4 Race to 5 - Dmitriy Zaporozhets
 • Game 4 Race to 7 - Dmitriy Zaporozhets
 • Game 4 Race to 9 - Dmitriy Zaporozhets
 • Score After Game 4 - 7-11
 • Game 4 - Dmitriy Zaporozhets won 7-11