Pts

1 2 3 4
Evgeny Anisimov 6 11 5 12
Sergey Kulikov 11 8 11 14

Events

 • Game 1 Race to 3 - Evgeny Anisimov
 • Game 1 Race to 5 - Sergey Kulikov
 • Game 1 Race to 7 - Sergey Kulikov
 • Game 1 Race to 9 - Sergey Kulikov
 • Score After Game 1 - 6-11
 • Game 1 - Sergey Kulikov won 6-11
 • Game 2 Race to 3 - Sergey Kulikov
 • Game 2 Race to 5 - Sergey Kulikov
 • Game 2 Race to 7 - Sergey Kulikov
 • Game 2 Race to 9 - Evgeny Anisimov
 • Score After Game 2 - 11-8
 • Game 1 - Sergey Kulikov won 6-11
 • Game 3 Race to 3 - Sergey Kulikov
 • Game 3 Race to 5 - Sergey Kulikov
 • Game 3 Race to 7 - Sergey Kulikov
 • Game 3 Race to 9 - Sergey Kulikov
 • Score After Game 3 - 5-11
 • Game 2 - Evgeny Anisimov won 11-8
 • Game 4 Race to 3 - Evgeny Anisimov
 • Game 4 Race to 5 - Evgeny Anisimov
 • Game 4 Race to 7 - Evgeny Anisimov
 • Game 4 Race to 9 - Evgeny Anisimov
 • Score After Game 4 - 12-14
 • Game 4 - Sergey Kulikov won 12-14