Pts

1 2 3 4 5
Oleg Moshynskyy 11 10 10 11 11
Alexey Gamyanin 8 12 12 8 8

Events

 • Game 1 Race to 3 - Oleg Moshynskyy
 • Game 1 Race to 5 - Oleg Moshynskyy
 • Game 1 Race to 7 - Oleg Moshynskyy
 • Game 1 Race to 9 - Oleg Moshynskyy
 • Game 1 - Oleg Moshynskyy won 11-8
 • Game 2 Race to 3 - Oleg Moshynskyy
 • Game 2 Race to 5 - Oleg Moshynskyy
 • Game 2 Race to 7 - Oleg Moshynskyy
 • Game 2 Race to 9 - Oleg Moshynskyy
 • Game 2 - Alexey Gamyanin won 10-12
 • Game 3 Race to 3 - Oleg Moshynskyy
 • Game 3 Race to 5 - Oleg Moshynskyy
 • Game 3 Race to 7 - Oleg Moshynskyy
 • Game 3 Race to 9 - Alexey Gamyanin
 • Game 3 - Alexey Gamyanin won 10-12
 • Game 4 Race to 3 - Oleg Moshynskyy
 • Game 4 Race to 5 - Oleg Moshynskyy
 • Game 4 Race to 7 - Oleg Moshynskyy
 • Game 4 Race to 9 - Oleg Moshynskyy
 • Game 4 - Oleg Moshynskyy won 11-8
 • Game 5 Race to 3 - Alexey Gamyanin
 • Game 5 Race to 5 - Oleg Moshynskyy
 • Game 5 Race to 7 - Oleg Moshynskyy
 • Game 5 Race to 9 - Oleg Moshynskyy
 • Game 5 - Oleg Moshynskyy won 11-8