Pts

1 2 3 4 5
Dmitry Evlakhin 3 11 12 11 0
Evgeniy Ilyukhin 11 9 10 9 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 1 Race to 5 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 1 Race to 7 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 1 Race to 9 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 1 - Evgeniy Ilyukhin won 3-11
 • Game 2 Race to 3 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 2 Race to 5 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 2 Race to 7 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 2 Race to 9 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 2 - Dmitry Evlakhin won 11-9
 • Game 3 Race to 3 - Dmitry Evlakhin
 • Game 3 Race to 5 - Dmitry Evlakhin
 • Game 3 Race to 7 - Dmitry Evlakhin
 • Game 3 Race to 9 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 3 - Dmitry Evlakhin won 12-10
 • Game 4 Race to 3 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 4 Race to 5 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 4 Race to 7 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 4 Race to 9 - Evgeniy Ilyukhin
 • Game 4 - Dmitry Evlakhin won 11-9