Pts

1 2 3 4 5
Mykola Lytvynenko 10 9 11 11 13
Sergey Filatov 12 11 7 9 11