Pts

1 2 3 4 5
Oleksandr Ivchuk 4 11 9 10 0
Oleksandr Zhyrnov 11 9 11 12 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Oleksandr Zhyrnov
 • Game 1 Race to 5 - Oleksandr Zhyrnov
 • Game 1 Race to 7 - Oleksandr Zhyrnov
 • Game 1 Race to 9 - Oleksandr Zhyrnov
 • Game 1 - Oleksandr Zhyrnov won 4-11
 • Game 2 Race to 3 - Oleksandr Zhyrnov
 • Game 2 Race to 5 - Oleksandr Ivchuk
 • Game 2 Race to 7 - Oleksandr Zhyrnov
 • Game 2 Race to 9 - Oleksandr Ivchuk
 • Game 2 - Oleksandr Ivchuk won 11-9
 • Game 3 Race to 3 - Oleksandr Ivchuk
 • Game 3 Race to 5 - Oleksandr Ivchuk
 • Game 3 Race to 7 - Oleksandr Ivchuk
 • Game 3 Race to 9 - Oleksandr Zhyrnov
 • Game 3 - Oleksandr Zhyrnov won 9-11
 • Game 4 Race to 3 - Oleksandr Ivchuk
 • Game 4 Race to 5 - Oleksandr Ivchuk
 • Game 4 Race to 7 - Oleksandr Ivchuk
 • Game 4 Race to 9 - Oleksandr Ivchuk
 • Game 4 - Oleksandr Zhyrnov won 10-12