Pts

1 2 3 4 5
Viktor Sharpay 12 8 6 11 12
Vladimir Boychuk 10 11 11 9 14