Pts

1 2 3 4 5
Yevhen Masko 6 13 8 6 0
Denys Shcherbak 11 11 11 11 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Yevhen Masko
 • Game 1 Race to 5 - Yevhen Masko
 • Game 1 Race to 7 - Denys Shcherbak
 • Game 1 Race to 9 - Denys Shcherbak
 • Game 1 - Denys Shcherbak won 6-11
 • Game 2 Race to 3 - Yevhen Masko
 • Game 2 Race to 5 - Yevhen Masko
 • Game 2 Race to 7 - Yevhen Masko
 • Game 2 Race to 9 - Yevhen Masko
 • Game 2 - Yevhen Masko won 13-11
 • Game 3 Race to 3 - Yevhen Masko
 • Game 3 Race to 5 - Yevhen Masko
 • Game 3 Race to 7 - Yevhen Masko
 • Game 3 Race to 9 - Denys Shcherbak
 • Game 3 - Denys Shcherbak won 8-11
 • Game 4 Race to 3 - Yevhen Masko
 • Game 4 Race to 5 - Yevhen Masko
 • Game 4 Race to 7 - Denys Shcherbak
 • Game 4 Race to 9 - Denys Shcherbak
 • Game 4 - Denys Shcherbak won 6-11