Pts

1 2 3 4 5
Ivan Katkov 11 11 3 8 11
Gennadii Zakladnyi 9 7 11 11 7

Events

 • Game 1 Race to 3 - Gennadii Zakladnyi
 • Game 1 Race to 5 - Ivan Katkov
 • Game 1 Race to 7 - Ivan Katkov
 • Game 1 Race to 9 - Ivan Katkov
 • Game 1 - Ivan Katkov won 11-9
 • Game 2 Race to 3 - Ivan Katkov
 • Game 2 Race to 5 - Ivan Katkov
 • Game 2 Race to 7 - Ivan Katkov
 • Game 2 Race to 9 - Ivan Katkov
 • Game 2 - Ivan Katkov won 11-7
 • Game 3 Race to 3 - Gennadii Zakladnyi
 • Game 3 Race to 5 - Gennadii Zakladnyi
 • Game 3 Race to 7 - Gennadii Zakladnyi
 • Game 3 Race to 9 - Gennadii Zakladnyi
 • Game 3 - Gennadii Zakladnyi won 3-11
 • Game 4 Race to 3 - Ivan Katkov
 • Game 4 Race to 5 - Ivan Katkov
 • Game 4 Race to 7 - Ivan Katkov
 • Game 4 Race to 9 - Gennadii Zakladnyi
 • Game 4 - Gennadii Zakladnyi won 8-11
 • Game 5 Race to 3 - Ivan Katkov
 • Game 5 Race to 5 - Ivan Katkov
 • Game 5 Race to 7 - Ivan Katkov
 • Game 5 Race to 9 - Ivan Katkov
 • Game 5 - Ivan Katkov won 11-7