Pts

1 2 3 4 5
Valeriy Melnik 3 11 8 5 0
Gennadii Zakladnyi 11 4 11 11 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Gennadii Zakladnyi
 • Game 1 Race to 5 - Gennadii Zakladnyi
 • Game 1 Race to 7 - Gennadii Zakladnyi
 • Game 1 Race to 9 - Gennadii Zakladnyi
 • Game 1 - Gennadii Zakladnyi won 3-11
 • Game 2 Race to 3 - Valerii Melnyk
 • Game 2 Race to 5 - Valerii Melnyk
 • Game 2 Race to 7 - Valerii Melnyk
 • Game 2 Race to 9 - Valerii Melnyk
 • Game 2 - Valerii Melnyk won 11-4
 • Game 3 Race to 3 - Gennadii Zakladnyi
 • Game 3 Race to 5 - Gennadii Zakladnyi
 • Game 3 Race to 7 - Gennadii Zakladnyi
 • Game 3 Race to 9 - Gennadii Zakladnyi
 • Game 3 - Gennadii Zakladnyi won 8-11
 • Game 4 Race to 3 - Valerii Melnyk
 • Game 4 Race to 5 - Valerii Melnyk
 • Game 4 Race to 7 - Gennadii Zakladnyi
 • Game 4 Race to 9 - Gennadii Zakladnyi
 • Game 4 - Gennadii Zakladnyi won 5-11