Nagoya 2021-09-16 05:10

NCHorseTrainerJY Start Odds
2 The Beach Futoshi Takeshita Sachio Yamada
7 Black Tailor Hitoshi Miyamoto Makoto Okabe
1 Meteora Bianca Satoshi Inoue Ryoichi Fujihara
9 Sky Falcon Toru Aramaki Seiji Kato
10 Tosen Esper Shinichi Ideue Katsuki Niwa
4 Cret De La Neige Isao Nishikimi Toshiyuki Kato
3 A Shin Soprano Enokiya Mitsuru Aoi Kinomae
6 Hiromi Queen Enokiya Mitsuru Masaaki Ohata
8 Meisho Minamoto Hitoshi Miyamoto Katsuto Maruno
5 Jewelry Box Naoto Takeshita Tomomori Shotaro