Kawasaki 2021-09-16 07:00

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
2 Maximum Risk Hideo Kubo Kasumi Kamio 201.000
09/16 07:01
-
09/16 07:02
0 Mystery Power 1.700
09/16 06:54
12.000
09/16 07:02
7 J'attendrai Yoshihisa Suzuki Joji Wada 101.000
09/16 07:01
-
09/16 07:02
0 Wave 2.100
09/16 06:54
14.000
09/16 07:02
5 Gold Lantern Hiroshi Iwamoto Tadamasa Sakaue 101.000
09/16 07:01
-
09/16 07:02
6 Highland Honey JUICHI TAJIMA Wataru Fujie 11.000
09/16 07:01
-
09/16 07:02
1 Gold Cat Hiroshi Iwamoto Yuki Furuoka 2.200
09/16 07:01
-
09/16 07:02
9 Shinjidai Hitoshi Yagi Takayuki Yano 26.000
09/16 07:01
-
09/16 07:02
4 Aino Story Katsuyoshi Uchida Ryusei Nakagoshi 51.000
09/16 07:01
-
09/16 07:02
11 Nobo Miracle Yuya Yamazaki Seiji Yamazaki 3.000
09/16 07:01
-
09/16 07:02
3 Vincenza Takayuki Hayashi Nobuhiko Sanrindo 13.000
09/16 07:01
-
09/16 07:02
12 Ikunono Kokoro H SASAKI Takuto Iketani 15.000
09/16 07:01
-
09/16 07:02