Sonoda 2021-09-16 06:05

NCHorseTrainerJY Start Odds
9 Yodono Best Tetsuharu Kuribayashi Shunya Hasebe
6 Night Express Ryoji Hori Kenta Sugiura
1 Blue Meer Masumi Yamaguchi Takanori Nagai
10 Massan Gold Masayoshi Mozaki Hisashi Itano
4 Cresco Rocky Mitsuaki Tamagaki Daichi Matsuki
5 Precari Seiji Nishikawa Kazuyuki Watase
8 Huzhao Asao Sumiyoshi Tomohiro Yoshimura
3 Hakuai Gojiro Sumio Arima Manabu Tanaka
7 Tournage Tadaaki Hashimoto Nagao Tasuku
2 Express Tomoyoshi Takamoto Wataru Hirose