Kawasaki 2021-09-16 10:40

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
11 Mal Paso Yoshihisa Suzuki Joji Wada 21.000
09/16 10:41
-
09/16 10:41
7 Barco Rabelo Masami Yamada Kasumi Kamio 301.000
09/16 10:41
-
09/16 10:41
10 Louisianna H SASAKI Genki Fujimoto 2.700
09/16 10:41
-
09/16 10:41
5 Love Me Ricky Kenichi Takatsuki Yuki Furuoka 71.000
09/16 10:41
-
09/16 10:41
0 Monge Hagane 1.870
09/16 10:31
4.500
09/16 10:41
2 Copano Carrie Shinsuke Kudo Naoki Machida 3.900
09/16 10:41
-
09/16 10:41
6 Shiny Luminous Eikichi Gobo Taisei Nakahara 201.000
09/16 10:41
-
09/16 10:41
0 Popular Song 1.870
09/16 10:31
7.000
09/16 10:41
1 Despacito Takahiro Inamasu Takehiro Kasano 36.000
09/16 10:41
-
09/16 10:41
4 Hayabusapekomusume Hironori Sato Kosuke Sakurai 17.000
09/16 10:41
-
09/16 10:41
9 Raise A Storm Hiromi Yamazaki Seiji Yamazaki 7.500
09/16 10:41
-
09/16 10:41