Nagoya 2021-09-16 02:00

NCHorseTrainerJY Start Odds
2 Neo Yell Toru Aramaki Ryoichi Fujihara
6 Ibuki Oroshi Yoshiyuki Sakaguchi Seigo Tsukamoto
8 On The Baguette Tsuyoshi Kawanishi Naomi Tobe
3 Maple Leaf T Tsunoda Hiroki Murakami
9 Nishiki Preppy Isao Nishikimi Toshiyuki Kato
4 Yamasho Oso Fujigasaki Kazuhito Makoto Okabe
1 Harpy Valkyrie T Tsunoda Katsuto Maruno
5 Akazukinchan Satoshi Inoue Hosokawa Satoshi
7 Parthenos Hiroyuki Imazu Shinichi Maruyama