Sonoda 2021-09-16 01:45

NCHorseTrainerJY Start Odds
6 Daiwa Wedge Michio Tanaka Kazuma Okaki
8 Bellagio Hope Kazuya Sakamoto Takashi Nakata
1 Wonder Gelato Norio Tanaka S Kawahara
3 A Shin Orden Takao Kuroda Shinichi Terachi
10 Ryu Chan Shinobu Noda Takanori Nagai
9 Red Vita Moriyuki Nishimura Kosuke Matsumoto
4 Miami Blue Sumio Arima Sasaki Serei
5 Whitening Hironori Yamamoto Shunya Hasebe
2 Siena Fubuki Hiroyuki Yamaguchi Oyama Ryutarou
7 Moana Zinc Akihiro Inada Shuhei Kotani