Nagoya 2021-09-16 04:00

NCHorseTrainerJY Start Odds
3 Toho Nova Tsugio Haraguchi Soichi Kato
5 Aoi Nagisa Satoshi Inoue Kodai Asano
10 Itadakimasho Kazuo Fujigasaki Ryoichi Fujihara
8 Yuimaru Lady Futoshi Takeshita Masato Yokoi
7 Kitano Wakakumo Manabu Kurachi Shinichi Maruyama
2 Kafuji Rojo Tsugio Haraguchi Takahiro Imai
11 Toho Bacchus Tsugio Haraguchi Hiroki Murakami
9 Meisho Clark Futoshi Takeshita Sachio Yamada
4 Diamond Kirk Enokiya Mitsuru Aoi Kinomae
6 Kikuno Deen Tsuyoshi Kawanishi Naomi Tobe
1 Couronne Sans Fin Hiroyuki Imazu Masaaki Ohata