Mombetsu 2021-09-16 06:05

NCHorseTrainerJY Start Odds
8 Viva Ryan Hiroyuki Oguni Yoji Kamei
3 Screen Madonna Hiroto Kawashima Fuyuki Igarashi
1 Igalima Hiroaki Sakurai Ryu Abe
9 Retire Nozomi Ono Fuma Ono
4 Alma Lobeira Hiroaki Sakurai Toshihiko Inoue
6 Gran Portliness Daisuke Akita Mitsuyuki Miyazaki
10 Justin Turbo Junji Tanaka Genta Ochiai
7 Queen's Dia Junji Tanaka Takafumi Hattori
12 Genesis Light Masato Kawashima Shinya Matsui
5 Hurit Noboru Yonekawa Yamato Ishikawa
2 Play It Loud Nozomi Ono Yuji Iwahashi
11 Idea Cuore Noboru Yonekawa Manato Kurosawa