Mombetsu 2021-09-16 08:20

NCHorseTrainerJY Start Odds
6 Coco Neige Hiroaki Sakurai Asahi Wakasugi
7 Win Chloris Daisuke Akita Fuyuki Igarashi
11 Tomono Queen Tomoki Kurokawa Yamato Ishikawa
2 Sunrise Yell Yoshimi Yanagizawa Hideki Sakashita
12 Happy Amont Masakazu Murakami Manato Kurosawa
9 Helene Wonder Tsunenobu Taniguchi Shinya Matsui
4 Nature's Son Hideki Kakugawa Masaaki Kuwamura
3 Marino Cozzene Noboru Yonekawa Sakito Yamamoto
10 Rouge Queen Masahiro Saito Gaku Banno
5 Angel Stair Hiroaki Sakurai Toshihiko Inoue
8 Golden Maria Junji Tanaka Genta Ochiai
1 Uva Rara Takehiro Yasuda Fuma Ono