Sonoda 2021-09-16 07:50

NCHorseTrainerJY Start Odds
9 Aznavour Sumio Arima Sasaki Serei
1 Forever Kayo Norihiko Hiramatsu Osamu Shimohara
5 Gold Egg Naoyuki Miyake Kosuke Matsumoto
6 A Shin Beaming Norihiko Hiramatsu Shunya Hasebe
11 Heart Hearts Mitsuaki Tamagaki Daichi Matsuki
4 Abura Album Akihiro Tamura Takanori Nagai
3 Malondo Queen Kazuhiro Chonan Tomohiro Sasada
7 Meisho Wunder Asao Sumiyoshi Manabu Tanaka
10 Daishin Juno Tomotaka Morisawa Nao Kimoto
8 White Eye Ikkoo Tanaka Shingo Oyama
2 Present Koji Obayashi Wataru Hirose
12 Jasper Ace Masamichi Kashihara Nagao Tasuku