Mombetsu 2021-09-16 11:05

NCHorseTrainerJY Start Odds
7 Sankei World Hideki Kakugawa Ryu Abe
3 Wonderful Life Moriyama Takehiro Manato Kurosawa
8 Rikio Matoba Shoji Tanaka Gaku Banno
9 Canadian Rob Yoshinori Doyama Takafumi Hattori
2 Peisha Time Takehiro Yasuda Fuyuki Igarashi
6 Lungta Imeru At Noboru Yonekawa Sakito Yamamoto
1 Lawren Isaac Takehiro Yasuda Mitsuyuki Miyazaki
5 Wish World Kuniaki Sasaki Yamato Ishikawa
4 Beare Masahiro Saito Shinya Matsui