Sonoda 2021-09-16 02:15

NCHorseTrainerJY Start Odds
7 Daniel Naoyuki Miyake Daichi Matsuki
9 Wonder Siluro Kosaku Hori Tomohiro Sasada
3 Black Trigger Tsuyoshi Komaki Nagao Tasuku
8 Ivy Gratia Masaya Komura Kenta Sugiura
6 Make A Rush Hiroyuki Tsuchiya Wataru Hirose
1 Jordan Peace Mitsuaki Tamagaki Kosuke Matsumoto
5 Denko Arles Koji Obayashi Shuhei Kotani
2 Eiyu La Tour Ishibashi Mitsuru Kazuma Okaki
4 Ping Pong Dama Masahiro Kitano Hibiki Ishido
10 Wing Anna Tadaaki Hashimoto Takashi Nakata