Sonoda 2021-09-16 02:45

NCHorseTrainerJY Start Odds
5 Piroko Giga Max Hiroki Minami Kenta Sugiura
1 Risa Wood Tail Kazuhiro Chonan Hibiki Ishido
4 Fuseno Coral Nobuharu Morimoto Osamu Shimohara
2 Dome Sauna Hiroki Minami Nagao Tasuku
3 Serious Hitter Norio Tanaka S Kawahara