Mombetsu 2021-09-16 07:10

NCHorseTrainerJY Start Odds
3 Nobukun Black Takahiro Matsumoto Takafumi Hattori
8 Cosmo Tenram Junji Tanaka Yuji Iwahashi
1 Arc Daisy Nozomi Ono Yamato Ishikawa
7 Admirable Ace Masato Kawashima Sakito Yamamoto
2 Vuela Alto Hiroyuki Oguni Genta Ochiai
5 Koma Luna Decade Junji Tanaka Fuma Ono
4 Scented Jewel Hideki Kakugawa Masaaki Kuwamura
6 Sakura Top Vip Kuniaki Sasaki Yoji Kamei
9 Katsugekitutinoene H Hiromori Shinya Matsui
10 Riko Valiant Hiroto Kawashima Fuyuki Igarashi