Kawasaki 2021-09-16 08:30

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
7 Shinano Silky Yoshihisa Suzuki Shinobu Sakai 71.000
09/16 08:31
5 Speed Corner Hiroshi Iwamoto Hiroki Okamura 31.000
09/16 08:31
4 Fresh Green Seiichi Kato Takayuki Yano 15.000
09/16 08:31
2 Steel Time H SASAKI Genki Fujimoto 14.000
09/16 08:31
12.000
09/16 08:31
0 Cry Of Delight
09/16 08:25
7.000
09/16 08:32
6 Radio Ga Ga Kenichi Takatsuki Taito Mori 1.360
09/16 08:31
1.220
09/16 08:32
0 Aino Giverny
09/16 08:25
5.000
09/16 08:32