Mombetsu 2021-09-16 07:45

NCHorseTrainerJY Start Odds
5 Night Sky Hideaki Sato Fuma Ono
8 Mesa Verde Takehiro Yasuda Manato Kurosawa
9 Kitano Avalon Daisuke Akita Shinya Matsui
3 Nitto Dahlia Masataka Sakuma Masaaki Kuwamura
2 La Vigne Rouge Kuniaki Sasaki Ryu Abe
4 Earth Hime Tamakazu Okajima Takashi Miyahira
6 Zarina Iran Masakazu Murakami Sakito Yamamoto
1 Nitto Cermet Ryuichi Yamaguchi Yoji Kamei
7 Freddie Barows Junji Tanaka Yuji Iwahashi