Nagoya 2021-09-16 06:50

NCHorseTrainerJY Start Odds
4 Smart Sabre Naoto Takeshita Katsuto Maruno
5 Water Liberte Takao Tsukada Tomomori Shotaro
2 Blue Hester Yoshiyuki Sakaguchi Shinichi Maruyama
3 Reve Princesse Fujigasaki Kazuhito Hiroki Murakami
1 A Shin Wink Hiroyuki Imazu Masaaki Ohata