Sonoda 2021-09-16 07:15

NCHorseTrainerJY Start Odds
9 Greenery Tomoyoshi Takamoto Wataru Hirose
10 Gemmy Way Masumi Yamaguchi Takanori Nagai
6 Oken Fighter Hiroyuki Yamaguchi Kazuma Okaki
4 Bump Fire Hiroaki Watase Shingo Oyama
1 Cosmo Taishi Hiroki Minami Tomohiro Yoshimura
7 Mihrimah Koji Obayashi Sasaki Serei
3 Temma Dai Wave Toshifumi Oyama Kenta Sugiura
8 Techno Mind Takahiro Arai Toyokazu Tano
12 Stella Alba Masamichi Kashihara S Kawahara
5 Solomko Ikkoo Tanaka Yoshiki Kamomiya
11 A Shin Piston Tomotaka Morisawa Osamu Shimohara
2 Clever Pegasus Hiroyuki Yamaguchi Oyama Ryutarou