Mombetsu 2021-09-16 08:50

NCHorseTrainerJY Start Odds
7 Sentiment Nozomi Ono Fuma Ono
2 Black Shout Kuniaki Sasaki Sakito Yamamoto
6 Sakura Toraja Kuniaki Sasaki Yoji Kamei
10 Nitto Hirondelle Tsuyoshi Chiba Ryu Abe
11 Aletta Regina Takahiro Matsumoto Mitsuyuki Miyazaki
4 Bleu Montagne Shoji Tanaka Gaku Banno
3 Stardust Press Hiroto Kawashima Takafumi Hattori
1 Modulor Hiroto Kawashima Fuyuki Igarashi
8 Dolce Vita Junji Tanaka Yuji Iwahashi
9 Informant Hiroaki Sakurai Genta Ochiai
5 Dixie Days Takehiro Yasuda Shinya Matsui