Mombetsu 2021-09-16 10:30

NCHorseTrainerJY Start Odds
8 Kokusai Ruby Hiroto Kawashima Fuyuki Igarashi
9 R Bit Tamakazu Okajima Fuma Ono
4 B B Active Yoshinori Doyama Yuji Iwahashi
6 Lucky Message Masakazu Murakami Manato Kurosawa
10 Fight Flash Shinya Yonekawa Yamato Ishikawa
2 Queen Oratorio Hideki Kakugawa Ryu Abe
7 Queen's Honey Hiroyuki Oguni Genta Ochiai
1 Pentas Masahiro Saito Gaku Banno
5 Haramosh Tesoro Takehiro Yasuda Yoji Kamei
3 Atom Astrea Tomoki Kurokawa Masaaki Kuwamura