Pts

1 2 3 4 5
Yevhenii Holoborodko 11 9 8 11 9
Artem Tkachenko 9 11 11 8 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Yevhenii Holoborodko
 • Game 1 Race to 5 - Artem Tkachenko
 • Game 1 Race to 7 - Yevhenii Holoborodko
 • Game 1 Race to 9 - Yevhenii Holoborodko
 • Game 1 - Yevhenii Holoborodko won 11-9
 • Game 2 Race to 3 - Artem Tkachenko
 • Game 2 Race to 5 - Artem Tkachenko
 • Game 2 Race to 7 - Artem Tkachenko
 • Game 2 Race to 9 - Artem Tkachenko
 • Game 2 - Artem Tkachenko won 9-11
 • Game 3 Race to 3 - Artem Tkachenko
 • Game 3 Race to 5 - Artem Tkachenko
 • Game 3 Race to 7 - Artem Tkachenko
 • Game 3 Race to 9 - Artem Tkachenko
 • Game 3 - Artem Tkachenko won 8-11
 • Game 4 Race to 3 - Artem Tkachenko
 • Game 4 Race to 5 - Yevhenii Holoborodko
 • Game 4 Race to 7 - Yevhenii Holoborodko
 • Game 4 Race to 9 - Yevhenii Holoborodko
 • Game 4 - Yevhenii Holoborodko won 11-8
 • Game 5 Race to 3 - Artem Tkachenko
 • Game 5 Race to 5 - Artem Tkachenko
 • Game 5 Race to 7 - Artem Tkachenko
 • Game 5 Race to 9 - Artem Tkachenko
 • Game 5 - Artem Tkachenko won 9-11