Pts

1 2 3 4 5
Sergey Filatov 11 6 11 11 0
Mykola Lytvynenko 5 11 4 6 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Sergey Filatov
 • Game 1 Race to 5 - Sergey Filatov
 • Game 1 Race to 7 - Sergey Filatov
 • Game 1 Race to 9 - Sergey Filatov
 • Game 1 - Sergey Filatov won 11-5
 • Game 2 Race to 3 - Mykola Lytvynenko
 • Game 2 Race to 5 - Mykola Lytvynenko
 • Game 2 Race to 7 - Mykola Lytvynenko
 • Game 2 Race to 9 - Mykola Lytvynenko
 • Game 2 - Mykola Lytvynenko won 6-11
 • Game 3 Race to 3 - Sergey Filatov
 • Game 3 Race to 5 - Sergey Filatov
 • Game 3 Race to 7 - Sergey Filatov
 • Game 3 Race to 9 - Sergey Filatov
 • Game 3 - Sergey Filatov won 11-4
 • Game 4 Race to 3 - Mykola Lytvynenko
 • Game 4 Race to 5 - Mykola Lytvynenko
 • Game 4 Race to 7 - Sergey Filatov
 • Game 4 Race to 9 - Sergey Filatov
 • Game 4 - Sergey Filatov won 11-6