Pts

1 2 3 4 5
Vaniev Pulat 8 10 11 11 11
Viktor Sharpay 11 12 4 7 8