Pts

1 2 3 4 5
Vladyslav Mishchenko 11 13 12 0 0
Andrii Dombrovskyi 4 11 10 0 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 1 Race to 5 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 1 Race to 7 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 1 Race to 9 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 1 - Vladyslav Mishchenko won 11-4
 • Game 2 Race to 3 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 2 Race to 5 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 2 Race to 7 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 2 Race to 9 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 2 - Vladyslav Mishchenko won 13-11
 • Game 3 Race to 3 - Andrii Dombrovskyi
 • Game 3 Race to 5 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 3 Race to 7 - Andrii Dombrovskyi
 • Game 3 Race to 9 - Vladyslav Mishchenko
 • Game 3 - Vladyslav Mishchenko won 12-10