Pts

1 2 3 4 5
Dmitriy Pereyaslovskyi 8 5 11 1 0
Mykola Polysynskyi 11 11 6 11 0

Events

 • Game 1 Race to 3 - Mykola Polysynskyi
 • Game 1 Race to 5 - Mykola Polysynskyi
 • Game 1 Race to 7 - Mykola Polysynskyi
 • Game 1 Race to 9 - Mykola Polysynskyi
 • Game 1 - Mykola Polysynskyi won 8-11
 • Game 2 Race to 3 - Mykola Polysynskyi
 • Game 2 Race to 5 - Mykola Polysynskyi
 • Game 2 Race to 7 - Mykola Polysynskyi
 • Game 2 Race to 9 - Mykola Polysynskyi
 • Game 2 - Mykola Polysynskyi won 5-11
 • Game 3 Race to 3 - Dmitriy Pereyaslovskyi
 • Game 3 Race to 5 - Dmitriy Pereyaslovskyi
 • Game 3 Race to 7 - Dmitriy Pereyaslovskyi
 • Game 3 Race to 9 - Dmitriy Pereyaslovskyi
 • Game 3 - Dmitriy Pereyaslovskyi won 11-6
 • Game 4 Race to 3 - Mykola Polysynskyi
 • Game 4 Race to 5 - Mykola Polysynskyi
 • Game 4 Race to 7 - Mykola Polysynskyi
 • Game 4 Race to 9 - Mykola Polysynskyi
 • Game 4 - Mykola Polysynskyi won 1-11