Pts

1 2 3 4 5
Vitaliy Solovey 11 4 8 11 6
Oleksandr Yarovoi 6 11 11 8 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Oleksandr Yarovoi
 • Game 1 Race to 5 - Vitalii Solovei
 • Game 1 Race to 7 - Vitalii Solovei
 • Game 1 Race to 9 - Vitalii Solovei
 • Game 1 - Vitalii Solovei won 11-6
 • Game 2 Race to 3 - Oleksandr Yarovoi
 • Game 2 Race to 5 - Oleksandr Yarovoi
 • Game 2 Race to 7 - Oleksandr Yarovoi
 • Game 2 Race to 9 - Oleksandr Yarovoi
 • Game 2 - Oleksandr Yarovoi won 4-11
 • Game 3 Race to 3 - Oleksandr Yarovoi
 • Game 3 Race to 5 - Oleksandr Yarovoi
 • Game 3 Race to 7 - Oleksandr Yarovoi
 • Game 3 Race to 9 - Oleksandr Yarovoi
 • Game 3 - Oleksandr Yarovoi won 8-11
 • Game 4 Race to 3 - Vitalii Solovei
 • Game 4 Race to 5 - Vitalii Solovei
 • Game 4 Race to 7 - Vitalii Solovei
 • Game 4 Race to 9 - Vitalii Solovei
 • Game 4 - Vitalii Solovei won 11-8
 • Game 5 Race to 3 - Oleksandr Yarovoi
 • Game 5 Race to 5 - Oleksandr Yarovoi
 • Game 5 Race to 7 - Oleksandr Yarovoi
 • Game 5 Race to 9 - Oleksandr Yarovoi
 • Game 5 - Oleksandr Yarovoi won 6-11